Slaugos paslaugos

Ambulatorinės slaugos namuose paslaugos

Kniaudiškių šeimos klinikos slaugos specialistai teikia nemokamas sveikatos priežiūros paslaugas namuose. Slaugos paslaugų namuose gavėjai yra:

 • vaikai, turintys negalią, t. y. asmenys iki 18 metų, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių neįgaliųjų socialinę integraciją, nustatyta tvarka yra nustatytas nesavarankiškumo lygis ir pripažintas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis;
 • suaugę asmenys, turintys negalią, t. y. asmenys, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių neįgaliųjų socialinę integraciją, nustatyta tvarka yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros poreikis;
 • senyvo amžiaus asmenys, t. y. senatvės pensijos amžių sukakę asmenys, dėl amžiaus iš dalies ar visiškai netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis savo asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime bei sergantys lėtinėmis ligomis, kai jiems nustatytas Bartelio indeksas yra iki 61 balo. Bartelio indeksą nustato pacientą gydantis gydytojas arba šeimos gydytojas, arba slaugytojas;
 • pacientai, kuriems po gydymo stacionare dėl somatinių ligų ir pažeidimų nustatytas bendras funkcinis sutrikimas, kai jiems nustatytas Bartelio indeksas yra iki 61 balo, ir kurie kasdieniame gyvenime yra visiškai priklausomi arba beveik visiškai priklausomi nuo kitų žmonių pagalbos (turi būti pateikta užpildyta Bartelio indekso nustatymo lentelė su išvada). Bartelio indeksą nustato pacientą gydantis ir išrašantis iš stacionaro gydytojas arba šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas, arba slaugytojas;
 • pacientai, kuriems yra atlikta tracheostoma ar gastrostoma ir būtinas gleivių išsiurbimas iš kvėpavimo takų.

Tai, ar priklauso slaugos paslaugos namuose, nustato paciento šeimos gydytojas, vadovaudamasis sveikatos apsaugos ministro įsakyme nurodytomis indikacijomis. Todėl visų pirma Jums reikia kreiptis į šeimos gydytoją.

Paslaugas pacientų namuose teikia bendrosios praktikos slaugytojai, slaugytojos padėjėjai ir kineziterapeutai bei dirbdami komandoje su kitais asmens sveikatos priežiūros specialistais.

Namuose nemokamai teikiamos šios slaugos paslaugos:

1. gydytojui paskyrus atliekamos procedūros:

 • vaistų suleidimas – injekcijos (į veną, raumenis, paodį, odą) ir lašelinės infuzijos;
 • diagnostinės procedūros: kraujo, šlapimo, skreplių paėmimas ištirti laboratorijoje, elektrokardiogramos (EKG) užrašymas, akispūdžio matavimas;
 • šlapimo pūslės kateterizavimas, kateterio pašalinimas ir priežiūra;
 • žarnyno valymas klizma;
 • siūlų išėmimas;
 • drenų ir dirbtinių angų (stomų) priežiūra;
 • zondų įterpimas ir priežiūra; 
 • opų, pragulų ir kitų žaizdų priežiūra;
 • gleivių išsiurbimas.

2. savarankiškai teikiamos slaugytojo paslaugos:

 • vaistų vartojimo administravimas;
 • arterinio kraujo spaudimo, kūno temperatūros matavimas;
 • pulso, kvėpavimo dažnio skaičiavimas;
 • pragulų profilaktikos mokymas;
 • enterinis maitinimas;
 • asmens higienos paslaugos;
 • konsultavimas slaugos, sveikos gyvensenos, ligų ir komplikacijų prevencijos klausimais;
 • skiepijimas.