Profilaktiniai tikrinimai

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai – viena iš svarbiausių priemonių darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti, užbėgti už akių profesinėms ligoms bei išvengti nelaimingų atsitikimų darbe.

Kniaudiškių šeimos klinikoje atliekami šie profilaktiniai sveikatos tikrinimai:

 • vairuotojų; 
 • dirbančių ir norinčių įsidarbinti asmenų;
 • norinčių įsigyti civilinį ginklą ar pratęsti jau turimą leidimą asmenų;
 • traukinio mašinistų ir kitų darbuotojų, kurių veikla susijusi su geležinkelio eismu;
 • vidaus vandenų transporto specialistų ir jūrininkų.

Išankstinė registracija pas šeimos gydytoją vykdoma tel, 845 515554 (I skyrius), 845 505090 (II skyrius) arba internetu  http://www.seimos-klinika.lt/ 

Vairuotojų sveikatos tikrinimas 

Asmenys, norintys įgyti ar pasikeisti vairuotojo pažymėjimą, privalo pateikti:  

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • vairuotojo pažymėjimą (tikrinantis pakartotinai); 
 • asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą, forma Nr. 048/a), jei dirba vairuotoju pagal darbo sutartį;
 • gydytojo psichiatro parengtą pažymą (forma Nr. 027/a) už pastaruosius 3 metus, deklaravusiems gyvenamąją vietą Panevėžio  mieste, – Vilniaus psichoterapijos ir psichoanalizės centro Panevėžio filialo, Nemuno g. 73, tel. 845 430692, 865656428;
 • šeimos gydytojo išduotą asmens sveikatos istorijos išrašą  (forma Nr. 027/a), jei asmuo nėra registruotas Kniaudiškių šeimos klinikoje;
 • užpildytą ir pasirašytą Vairuotojo garbės deklaraciją (galima užpildyti ir atvykus).

VAIRUOTOJO GARBĖS DEKLARACIJA

Dirbančių ir norinčių įsidarbinti asmenų sveikatos tikrinimas 

Asmenys, norėdami įsidarbinti ar jau dirbantys galimos profesinės rizikos sąlygomis, privalo pateikti: 

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą, forma Nr. 048/a) (dirbantys) arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 047/a) (norintys įsidarbinti), kurias užpildo ir išduoda darbdavys;
 • šeimos gydytojo išduotą asmens sveikatos istorijos išrašą  (forma Nr. 027/a), jei asmuo nėra registruotas Kniaudiškių šeimos klinikoje.

Norinčių įsigyti civilinį ginklą ar pratęsti jau turimą leidimą asmenų sveikatos tikrinimas

Asmenys, norintys įsigyti civilinį ginklą ar pratęsti jau turimą leidimą, privalo pateikti:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • priklausomybės ligų gydytojo išvadą (forma Nr. 049/a) asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą Panevėžio  mieste, – Vilniaus psichoterapijos ir psichoanalizės centro Panevėžio filialo, Nemuno g. 73, tel. 845 430692, 865656428;
 • šeimos gydytojo išduotą asmens sveikatos istorijos išrašą  (forma Nr. 027/a), jei asmuo nėra registruotas Kniaudiškių šeimos klinikoje;
 • gydytojo psichiatro išvadą (forma 049/a) už pastaruosius 10 metų;
 • užpildytą ir pasirašytą Asmens, norinčio gauti leidimą įsigyti ginklą, garbės deklaraciją, kurioje savo parašu patvirtina, kad per pastaruosius 10 metų anonimiškai ir privačiai nesigydė pas gydytojus psichiatrus ar vaikų ir paauglių psichiatrus arba gydytojus priklausomybės ligų psichiatrus (galima užpildyti ir atvykus);
 • Užpildytą ir pasirašytą Asmens, norinčio įsigyti civilinį ginklą anketą.

ASMENS, NORINČIO ĮSIGYTI GINKLĄ, GARBĖS DEKLARACIJA

ASMENS, NORINČIO ĮSIGYTI GINKLĄ, ANKETA

Traukinio mašinistų ir kitų darbuotojų, kurių veikla susijusi su geležinkelio eismu, sveikatos tikrinimas

Traukinio mašinistai ir kiti darbuotojai, kurių veikla susijusi su geležinkelio eismu, privalo pateikti:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą, forma Nr. 048/a) (dirbantys) arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 047/a) (norintys įsidarbinti), kurias užpildo ir išduoda darbdavys;
 • šeimos gydytojo išduotą asmens sveikatos istorijos išrašą  (forma Nr. 027/a), jei asmuo nėra registruotas Kniaudiškių šeimos klinikoje;
 • gydytojo psichiatro parengtą pažymą (forma Nr. 027/a),  deklaravusiems gyvenamąją vietą Panevėžio  mieste, – Vilniaus psichoterapijos ir psichoanalizės centro Panevėžio filialo, Nemuno g. 73, tel. 845 430692, 865656428.

Vidaus vandenų transporto specialistų ir jūrininkų sveikatos tikrinimas

Vidaus vandenų transporto specialistai ir jūrininkai privalo pateikti:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • užpildytą ir pasirašytą vidaus vandenų transporto specialisto, jūrininko bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžio garbės deklaraciją (sveikatos tikrinimo klausimyną);
 • norintys įsidarbinti turi pateikti privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 047/a), kurią užpildo ir išduoda darbdavys;
 • šeimos gydytojo išduotą asmens sveikatos istorijos išrašą  (forma Nr. 027/a), jei asmuo nėra registruotas Kniaudiškių šeimos klnikoje;
 • gydytojo psichiatro parengtą pažymą (forma Nr. 027/a) - 
deklaravusiems gyvenamąją vietą Panevėžio  mieste, Vilniau psichoterapijos ir psichoanalizės centro Panevėžio filialo, Nemuno g. 73, tel. 845 430692, 865656428;

LAIVAVEDŽIO GARBĖS DEKLARACIJA