Registracija pas gydytoja

Kniaudiškių šeimos klinikos pacientai dėl sveikatos problemų, tyrimų ar dėl kompensuojamųjų vaistų išrašymo pirmiausia turi kreiptis į savo šeimos ar vaikų ligų gydytoją. Užsiregistruoti vizitui galima tel. 845 51 55 54 (I skyrius), 845 50 50 90 (II skyrius) arba internetu  http://www.seimos-klinika.lt/

Šeimos ar vaikų ligų gydytojas, apžiūrėjęs pacientą, skiria reikiamą gydymą ir tyrimus, taip pat gali nusiųsti pasikonsultuoti su gydytoju specialistu. 

Be siuntimo galima registruotis pas gydytoją odontologą.

Gydytojai akušeriai - ginekologai siuntimą turintiems pacientams teikia paslaugas, finansuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo. Siuntimo neturintiesiems už šias paslaugas teks susimokėti.

Vaiką iki 16 metų į polikliniką turi lydėti suaugęs, teisiškai už jį atsakingas asmuo (vienas iš tėvų, globėjų ar jų įgaliotas asmuo). 

Ūmiai susirgus arba paūmėjus lėtinei ligai reikia registruotis telefonu. Tokiu atveju pacientui paskiriamas konsultacijos (apžiūros) laikas. Medicinos pagalbą suteiks budintis gydytojas (jeigu nėra galimybės patekti pas savo šeimos (vaikų ligų) gydytoją).

Visais atvejais kreipiantis į polikliniką prašome pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę, vaikams - gimimo liudijimą ir vieno iš tėvų (globėjų) asmens dokumentą).

Pacientų patogumui klinikos informacinėje sistemoje yra skelbiami gydytojų darbo grafikai.

Jeigu gydytojo arba kito medicinos specialisto darbo grafikas pastovus, yra skelbiamas ne trumpesnis kaip trijų mėnesių jo paslaugų teikimo grafikas, jeigu darbo grafikas nepastovus – ne trumpesnis kaip vieno mėnesio grafikas.

Priežastys, dėl kurių paslaugos objektyviai negali būti suteiktos per nustatytus terminus:

  • kai nėra 30 proc. ir daugiau gydytojų, dėl laikino nedarbingumo ar kitų svarbių aplinkybių, kurių negalima kontroliuoti, numatyti ar užkirsti joms kelio;
  • kai padidėja pacientų srautai dėl ekstremaliųjų situacijų, kai jos paskelbtos dėl pavojaus žmonių gyvybei ar sveikatai.