Other staff

Laimutė Šaurskienė
Vyr. slaugytoja
:

Bendrasis telefonas

845 51 55 54
I skyrius

Sandra Žilinskienė
Bendrosios praktikos slaugytoja
:
Jūratė Putraitė
Bendrosios praktikos slaugytoja
:
Indrė Paulauskaitė
Bendrosios praktikos slaugytoja
:
Kęstutis Strelčiūnas
Bendrosios praktikos slaugytojas
:
Irma Kuncienė
Akušerė
:
Martyna Galinytė
Bendrosios praktikos slaugytoja
:
Aistė Latvėnaitė
Apylinkės administratorė
: