Dėl planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo atnaujinimo Ekstremalios situacijos metu

PACIENTŲ DĖMESIUI!

Informuojame, kad nuo 2020 m. gegužės 11 d. UAB Kniaudiškių šeimos klinikoje atnaujintas planinių paslaugų teikimas. Paslaugos teikiamos vadovaujantis jų teikimo planu, paruoštu vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2020-04-29d. sprendimu “Dėl planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoje plano rengimo reikalavimų”:

 • Ir toliau prioritetas teikiamas nuotoliniam sveikatos priežiūros paslaugų teikimo būdui.
 • Registracija nuolotiniam sveikatos priežiūros paslaugoms vykdo registratūra tel. Nr. 845 51 55 54; 845 50 50 90
 • Pacientų registracija paslaugoms per el. registravimo sistemą ar atvykus į kliniką šiuo metu nevykdomos;
 • Primename, kad nuotoliniam elektroninių vaistų ar medicinos pagalbos priemonių receptų išrašymui gydymo tęsimui pacientas turi registruotis iš anksto, ne vėliau kaip 10-14 dienų iki jiems baigiantis.
 • Dėl paciento atvykimo pas gydytoją į kliniką būtinumo sprendžia ir registraciją vykdo gydytojas prie kurios pacientas prisirašęs ar kitas poliklinikoje dirbantis gyd. specialistas (gyd. akušeriai ginekologai, chirurgai, gyd. odontologas ir kt.)
 • Pacientai, kuriems gydytojas išduos elektroniniu būdu pasirašytą siuntimą į II ar III lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigą, galės patys registruotis specialistų konsultacijai telefonu ar per elektroninę registravimo sistemą.
 • Esant galimybei atliekami profilaktiniai vairuotojų mėgėjų sveikatos patikrinimai ir asmenų norinčių įsigyti ginklą profilaktiniai sveikatos patikrinimai.
 • Vaikų profilaktiniai skiepijimai atliekami pagal vaiko skiepų kalendorių. Registraciją skiepijimui vykdo telefonu pats gydytojas, prie kurio vaikas yra prirašytas.
 • Vykdomi prisirašiusiųjų prie įstaigos suaugusiųjų skiepijimai – registraciją vykdo klinikos registratūra.
 • Į kliniką pacientai įleidžiami tik pagal gydytojų ir slaugytojų pateiktus sąrašus (gydytojo konsultacijai, kraujo paėmimui, vaistų injekcijoms, perrišimams ir kitoms gydytojo paskirtoms procedūroms).
 • Į kliniką pacientas (esant būtinybei – ne daugiau kaip vienas lydintis asmuo) turi atvykti likus ne daugiau nei 10 min. iki paskirto vizito laiko.
 • Atvykstanti pacientas ir lydintis asmuo privalo atvykti su veido kauke, o atvykęs dezinfekuoti rankas.
 • Prie durų budės paskirtas slaugytojas, kuris pamatuos Jūsų temperatūrą.
 • Patekęs į kliniką pacientas turi eiti prie gydytojo kabineto ir ten laukti, kol gydytojas jį priims.
 • Klinikoje pacientai ir lydintys asmenys turėtų sėdėti prie kabineto išlaikydami 2 metrų atstumą vienas nuo kito.
 • Namuose teikiamas tik paliatyvios pagalbos ir ambulatorinės slaugos namuose paslaugos, gydytojo sprendimu lankomi naujagimiai.